پاسخ دادن
برای پاسخ دادن به یک گفتار دو راهکار پیش روی شماست : راهکار نخست کلیک بر روی گزینه ی " پاسخ دادن " در بالا و پایین برگه و سپس فرستادن پاسخ تان است. در راهکار دوم شما می توانید برای استفاده از سیستم " گفت آورد " از گزینه ی " گفت آورد " در پایین هر فرستاده استفاده کنید. با کلیک بر روی این گزینه شما به برگه ی پاسخ هدایت خواهید شد با این تفاوت که در برگه ی تازه فرستاده ای که شما آن را گفت آورد کرده اید، در بالای متن در جعبه ای قرار حواهد گرفت و پاسخ مخصوص شما به آن فرستاده نیز در زیر آن نوشته می شود. در ضمن برای استفاده از نمایه های تان ( چه آنهایی که در سیستم گلستون بارگذاری کرده اید و چه آنهایی که از جای دیگر لینک گرفته اید ) باید لینک کپی شده ی خودتان از آن نمایه را در گزینه ای که به شکل یک نمایه در نوار ابزار جعبه ی متن وجود دارد، قرار دهید.

MyBB, © 2002-2019 MyBB Group