سیستم بارگذاری نمایه
کلیک بر روی " بارگذاری نمایه " در سربرگ گلستون به سیستم بارگذاری نمایه هدایت خواهید شد. در این سیستم در پایین برگه می توانید هر بار با برگزیدن بیشینه 3 نمایه با حجم هر کدام 1000 کیلوبایت، 3 نمایه را آپلود کنید. سپس به صفحه ای هدایت خواهید شد که لینکی به رنگ مشکلی در آن وجود دارد که با کپی کردن آن لینک می توانید از نمایه ی خودتان در فرستاده ها استفاده کنید.

MyBB, © 2002-2019 MyBB Group